Posiedzenie oddziału

Opublikowano: czwartek, 21, styczeń 2016

15 stycznia br. o godz. 11.00 w siedzibie KIGM w Gdyni odbyło się posiedzenie Rady KIGM Oddziału Pomorskiego. Na pierwszym w tym roku spotkaniu omawiano kierunków działalności zatwierdzone przez Zgromadzenie Ogólne Członków z 2015 roku. Po minionych sześciu miesiącach omówiono poziom aktualności wyznaczonych kierunków oraz zaawansowanie w ich realizacji.

Oprócz wyznaczonych kierunków działalności omówiono również inne tematy bieżące jak np. etap pracy Rady KIGM i Sekretarza Generalnego KIGM nad wspieraniem tematu wiodącego Izby na rok 2016 – zaproponowanego przez Oddział Pomorski, i przyjętego przez Radę KIGM, tj. zbudowaniem zintegrowanej platformy informatycznej narodowego systemu Port Community System integrującego obszary odprawy celnej i innych służb granicznych, obsługi morskiej, handlowej, administracyjnej, transportowej logistycznej w portach i głębi kraju. Realizując „temat wiodący” Sekretarz Generalny KIGM wystosował na wniosek Rady KIGM list poparcia do Instytutu Logistyki i Magazynowania w Poznaniu, który, jako kompetentna instytucja w zakresie logistyki i e-gospodarki, miałby się zająć utworzeniem ww. platformy.