Rada KIGM 2/2020

Opublikowano: piątek, 29, maj 2020

29 maja 2020 odbyło się posiedzenie Rady KIGM. Posiedzenie przeprowadzono za pomocą środków komunikacji na odległość. Krajowa Izba Gospodarki Morskiej dziękuje Zarządowi Morskiego Portu Gdynia za udostępnienie urządzeń umożliwiających odbycie posiedzenia Rady.

Głównymi tematami posiedzenia Rady było przyjęcie materiałów na Walne Zgromadzenie Członków KIGM

- sprawozdania z działalności Rady KIGM - za okres 1.01.2019-31.12.2019

- sprawozdania z działalności Sekretarza Generalnego KIGM  - za okres 1.01.2019-31.12.2019

- sprawozdania finansowego - za okres 1.01.2019-31.12.2019.

Wybrano także  termin i miejsce XXI Walnego Zgromadzenia Członków KIGM Będzie to 26 czerwca 2020 godzina 12.00 (pierwszy termin) i godzina 12.30 (drugi termin).

Na posiedzeniu Rady rozmawiano o sytuacji finansowej biura KIGM Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego i postanowiony przychylić się do wniosku Rady KIGM ZOR i w roku 2020 - w związku z sytuacją epidemiczną i trudnościami w pozyskiwaniu środków - zmienić zasady finansowania Biura Oddziału

W wolnych wnioskach poruszano temat potencjalnej współpracy z przedsiębiorstwami fińskimi i współpracy z ambasadą Finlandii w tej materii. Rozmawiano również o sprawach związanych z działalnością kapituły nagrody honorowej KIGM "Bursztynowej Kaczki".