Odszedł p. Piotr Soyka

Opublikowano: wtorek, 04, sierpień 2020


Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
pana Piotra Soyki.
wieloletniego prezesa Gdańskiej Stoczni Remontowej, Remontowa Holding S.A., Związku Pracodawców Forum Okrętowe, Gdańskiego Klubu Biznesu,
członka Loży KIGM
którego zaangażowanie, praca i zasługi
dla rozwoju polskiego przemysłu okrętowego pozostaną
na zawsze w naszej pamięci.

Żegnamy go, składając rodzinie i bliskimi wyrazy
szczerego i głębokiego współczucia.

Władze i pracownicy Krajowej Izby Gospodarki Morskiej