Rada KIGM POR 1/2021

Opublikowano: poniedziałek, 15, luty 2021

3 luty 2021 br odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady KIGM Pomorskiego Oddziału Regionalnego (KIGM POR). Spotkanie odbyło się z zachowaniem obostrzeń sanitarnych; w trybie online.

Głównymi tematami zgodnie z porządkiem obrad była „Droga Czerwona” w Gdyni, propozycja zmian w prawie -  pakiet rozwiązań legislacyjnych, których celem jest poprawa warunków prowadzenia gospodarczej.- ankieta Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), Pracownicy kluczowi i priorytetowi w zw. z Covid-19.

W sprawie „Drogi Czerwonej” KIGM POR stara się monitorować pracę nad tym projektem oraz wspierać wszelkie działania mające na celu realizację tego projektu. Na początku grudnia 2020, w związku z  uzgodnienia przebiegu „Drogi Czerwonej” w Gdyni pomiędzy Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. a Prezydentem Miasta Gdyni KIGM wystosowało pismo do Ministra Infrastruktury z prośbą o podjęcie w jak najkrótszym czasie wszelkich starań mających na celu realizację budowy tej drogi, włączając w to zapewnienie wydania niezbędnych aktów prawnych oraz zapewnienia finansowania przedsięwzięcia z budżetu Państwa.
W związku z odpowiedzią Ministerstwa Infrastruktury Rada KIGM POR postanowiła nadal monitorować postępy pracy w realizacji ww. projektu oraz przygotować kolejne pismo do Ministerstwa z bardziej precyzyjnymi pytaniami w celu doprecyzowania udzielonej przez Ministerstwo odpowiedzi.

W sprawie ankiety Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT), na posiedzeniu Rady nie zgłoszono żadnych propozycji zmian; zaproponowano poczekać jeszcze na odzew ze strony członków KIGM i jeśli we wskazanym terminie propozycje wpłyną po konsultacji przesłać je do MRPiT.

W sprawie pracowników kluczowych branży morskiej i ich priorytetowym objęciem szczepieniami przeciw COVID-19 postanowiono zwrócić się do Członków KIGM z prośbą o wskazanie takich pracowników w ich przedsiębiorstwach. Wskazane miałby być osoby związane bezpośrednio np. z funkcjonowaniem terminali; których absencja w pracy może spowodować utrudnienia lub nawet paraliż w pracy portu. Zebrane dane będą wysłane do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o rozważenie potraktowania tych pracowników w sposób priorytetowy.