Rada KIGM 1/2021

Opublikowano: poniedziałek, 29, marzec 2021

24 marca 2021 odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady KIGM. Posiedzenie odbyło się za pomocą środków komunikacji na odległość. Zgodnie z wymogami formalnymi oraz zwyczajem objęło następujące tematy:  informacja Sekretarza Generalnego o realizacji budżetu KIGM w 2020 r.; przedstawienie projektu budżetu KIGM na rok 2021;  przedstawienie projektu kierunków działania KIGM w 2021 oraz sprawozdanie Sekretarza Generalnego z jego działalności i Biura KIGM w okresie sprawozdawczym.