Projekt KIGNET

„KIGNET – IZBOWY SYSTEM WSPARCIA KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Projekt KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw polega na stworzeniu funkcjonalnej ogólnopolskiej sieci świadczącej wysokiej jakości usługi na rzecz firm. Działalność sieci będzie oparta na instytucjach wspierania przedsiębiorczości – głównie izbach gospodarczych – zrzeszonych i nie zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej.

Rezultatem działań będzie zarówno zwiększenie zasięgu, zakresu i jakości świadczonych przez izby usług dla przedsiębiorstw i społeczności lokalnych, jak i uzyskanie trwałości tych usług w długim okresie czasu przez stworzenie mechanizmu ich samoistnego rozwoju, a także zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw poprzez poprawę dostępności wysokiej jakości usług świadczonych przedsiębiorcom przez organizacje otoczenia biznesu.

Serdecznie Państwa zapraszamy do uczestnictwa przy tworzeniu izbowego systemu wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Informacji udziela Koordynator projektu Julia Gołębiewska – tel.: 058 782 01 91, e-mail: j.golebiewska@kigm.pl

więcej informacji:

KIGNET – PREZENTACJA.pdf

 


LINKI:

www.konkurencyjnosc.gov.pl 

www.parp.gov.pl

www.kig.pl