Spotkanie promocyjne projektu KIGNET

Spotkanie promocyjne projektu KIGNET

 W dniu 26.01.br Krajowa Izba Gospodarki Morskiej zorganizowała spotkanie promocyjne projektu KIGNET – Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, którego jest uczestnikiem od sierpnia 2005 roku. Gościem Honorowym spotkania był Pan Janusz Lewandowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczący Komisji Budżetowej PE.

Spotkanie w imieniu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej rozpoczęli Prezes KIGM Pan Krzysztof Michnal oraz Dyrektor KIGM Pan Jerzy Uziębło.

W pierwszej części spotkania zebrani goście uczestniczyli w prezentacji dotyczącej założeń projektu KIGNET, osiągnięć Izby w ramach działalności w projekcie oraz dalszych planów z nim związanych. Prezentację dotyczącą projektu KIGNET przedstawiła Julia Gołębiewska – Koordynator projektu w KIGM – koncentrując się w szczególności na przedstawieniu korzyści wypływających zarówno dla Izby jak i dla jej członków, z uczestnictwa w projekcie oraz na omówieniu najważniejszych, wypracowanych w ramach projektu usług: Biuletynu KIGM, Tablicy ogłoszeń, Interaktywnego narzędzia wyboru eksperta KIGM a także planowanych kolejnych usług – Kalendarium wydarzeń branżowych i Informatora o działalności przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Europejskim. W tej części spotkania szczególną uwagę zebranych przedsiębiorców, przedstawicieli świata nauki i dziennikarzy zwróciła możliwość aktywnej współpracy z Izbą przy tworzeniu kolejnych usług. W materiałach informacyjnych przekazanych uczestnikom spotkania zawarto ankietę dotyczącą działalności Izby, wyniki ankiety będą pomocne w przygotowaniu działalności organizacji na kolejne miesiące.

W przerwie przed drugą częścią spotkania goście mieli okazję podyskutować przy kawie z pracownikami Izby i w swobodnej atmosferze przedstawić kilka pomysłów na poszerzenie działalności KIGM w oparciu o projekt KIGNET.

O godzinie 13.00 na salę przybył Pan Janusz Lewandowski, serdecznie powitany przez Dyrektora KIGM oraz zebranych gości, w sposób bezpośredni i swobodny rozpoczął dyskusję o gospodarce morskiej. Gość Honorowy wyczerpująco odpowiadał na pytania związane min. z szansami rozwoju transportu morskiego w Polsce, z powstaniem Gazoportu w Świnoujściu oraz o planach Unii związanych z wsparciem polskiej gospodarki na najbliższy okres programowania 2007-2013.

Całość spotkania promocyjnego KIGNET – Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw zakończyła się w atmosferze satysfakcji ze strony uczestników i organizatorów.

 thumb_spotkanie_promocyjne_kignetprzed.jpg  thumb_spotkanie_promocyjne_kignetprezentacja_projektu.jpg
 thumb_spotkanie_promocyjne_kignet_dyskusja.jpg  thumb_spotkanie_promocyjne_kignet_przerwa.jpg