Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizacji Akredytowanych w sieci KIGNET

W dniu 12 czerwca 2006 roku Krajowa Izba Gospodarki Morskiej otrzymała Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizacji Akredytowanych w sieci KIGNET.

zaświadczenie o wpisie.pdf zaświadczenie o wpisie.pdf (251.32 KB)