Miesięczne archiwum: Sierpień 2006

KIGM w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

KIGM w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową   28.08.2006. W dniu 27 lipca br. została zakończona procedura umieszczenia Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w REJESTRZE PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODOWĄ DZIAŁALNOŚĆ LOBBINGOWĄ prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. […]

Czytaj dalej