Dni Morza 2007 w Pradze i w Bratysławie

W związku z planowaną przez Krajową Izbę Gospodarki Morskiej organizacją Polskich Dni Morza 2007 w Pradze w dniu 12 czerwca br. i Bratysławie 14 czerwca br. zwracam się o ewentualne zgłaszanie chęci uczestnictwa Waszych firm w tej imprezie.

Sposób organizacji spotkania wzorowany będzie na dotychczasowej, sprawdzonej formule na około 300 osób w Pradze i ok. 200 w Bratysławie. Większość uczestników stanowią goście „Dni” z branży transportu, spedycji i przemysłu związani z Polską. Spotkania te są okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych z firmami z Czech i Słowacji.

Wiedza o Waszym uczestnictwie pozwoli ustalić koszty przypadające na poszczególne firmy z Polski.

Proszę o potrzebne KIGM informacje do dnia 20 lutego br. nasz adres e-mail kigm@kigm.pl lub pod nr tel. 058 782 01 91.