Miesięczne archiwum: Czerwiec 2007

Nagroda Bursztynowej Kaczki

W dniu 25.06.2007 roku odbyło się posiedzenie Kapituły Bursztynowej Kaczki przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej. Za wybitne osiągnięcia w gospodarce morskiej w roku 2006 Kapituła przyznała główną nagrodę – Bursztynową Kaczkę – Stoczni Północnej S.A. w Gdańsku. Honorowe, równorzędne nagrody „Bursztynowe Jajko” otrzymały firmy Inter Marine Sp. z o.o. (po raz drugi), Baltic Container Lines […]

Czytaj dalej

Wizyta Ministra Rafała Wiecheckiego w Lizbonie

W związku z planowaną wizytą Ministra Gospodarki Morskiej RP w Lizbonie w dniach 19 – 20 czerwca br. oraz zbliżającą się Prezydencją Portugalii w Radzie Unii Europejskiej Ministerstwo Gospodarki Morskiej zwraca się z prośbą o przesłanie do dnia 8 czerwca br. (drogą elektroniczną na adres jcebula@mgm.gov.pl) informacji o współpracy prowadzonej przez polskie firmy branży morskiej […]

Czytaj dalej

Forum Przemysłów Morskich

25 czerwca br. w godzinach 11.00 – 14.00 w siedzibie Centrum Techniki Okrętowej przy ul. Wały Piastowskie 1 w Gdańsku (budynek „Zieleniak”) odbędzie się spotkanie FORUM PRZEMYSłÓW MORSKICH z udziałem Ministra Gospodarki Morskiej Pana Rafała Wiecheckiego.

Czytaj dalej