Miesięczne archiwum: Lipiec 2007

Oferty firm białoruskich

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Mińsku przekazał KIGM białoruskie oferty współpracy z lipca 2007 r.Oferty znajdują się w poniższym pliku. OfertyWPHI-Minsk07-2007.doc (149.50 KB)

Czytaj dalej

Polskie Dni Morza w Pradze i Bratysławie – relacja

W dniach 19 – 21 czerwca br. odbyły się polskie Dni Morza w Pradze i w Bratysławie. We wtorek 19.06. w ogrodach Ambasady RP w Pradze odbyły się główne uroczystości Dni Morza, imprezy, której prapoczątki sięgają okresu przedwojennego.   W tym roku organizatorem była Krajowa Izba Gospodarki Morskiej. Sponsorami, poza Panem Ministrem Rafałem Wiecheckim, były […]

Czytaj dalej

Wyjazdowa Misja Gospodarcza do Moskwy

Związek Pracodawców <LEWIATAN> zaprasza przedstawicieli firm reprezentujących wszystkie branże do udziału w misji wyjazdowej do Moskwy. Uczestnicy misji oprócz wizytacji tragów wielobranżowych i targów związanych z przemysłem lekkim będą mieli możliwość przeprowadzenia rozmów handlowych bezpośrednio na stoiskach wystawców, uczestniczyć we wszystkich imprezach towarzyszących targom oraz negocjować z odpowiednio dobranymi rosyjskimi partnerami. Wizyty w Rosyjskiej Izbie […]

Czytaj dalej

Walne Zgromadzenie Członków KIGM

W dniu 27.06.2007r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków KIGM. Zgromadzenie odbyło się w drugim terminie z powodu braku wymaganej liczby uczestników. W trakcie zgromadzenia przyjęto sprawozdanie Rady i Komisji Rewizyjnej KIGM.Powołano zespół otwarty do prac nad zmianami struktury organizacyjnej i statutu KIGM. Zespół zobowiązał się zakończyć pracę do połowy września br.Uprzejmie prosimy Członków KIGM o […]

Czytaj dalej

VI Krajowe Spotkanie Koordynatorów Projektu KIGNET

VI Krajowe Spotkanie Koordynatorów Projektu KIGNET w dniach 24 – 26 czerwca br w Augustowie odbyło się kolejne Krajowe Spotkanie Koordynatorów projektu KIGNET. Podczas spotkania omówiono nowe usługi wypracowane w ramach projektu, min. „Kalendarium branżowe” dostępne na stronie www.kigm.pl, a także działalność poszczególnych podsieci KIGNET. Ważnym punktem spotkania było omówienie procedur zamknięcia projektu, które nastąpi […]

Czytaj dalej