Nowy portal informacji gospodarczej

InfoData uruchomiła w Polsce nowy portal poświęcony informacji gospodarczej www.cribis.pl

CRIBIS.pl (CRIF Business Information Services) oferuje swoim klientom bezpośredni dostęp on-line do informacji gospodarczych o firmach działających na rynku polskim i rynkach zagranicznych.

Uruchomienie portalu jest konsekwencją przystąpienia firmy InfoData do grupy CRIF, na wiosnę 2007roku. Zaangażowanie zaawansowanego know-how będącego rezultatem doświadczeń firmy CRIF umożliwiło zaoferowanie klientom nowoczesnego narzędzia zarządzania informacją gospodarczą. Raporty handlowe oferowane przez CRIBIS.pl zawierają szeroki zakres aktualnych informacji o ponad 2 milionach firm polskich i ponad 50 milionach firm z 230 rynków zagranicznych.

Baza danych CRIBIS.pl jest narzędziem wspierającym procesy decyzyjne i pomaga osobom podejmującym decyzje ekonomiczne ocenić standing finansowy i ryzyko udzielenia kredytu kupieckiego kontrahentom i partnerom w biznesie. Dzięki głębokiej analizie procesów ekonomicznych zachodzących w badanej firmie, możliwa jest precyzyjna ocena obecnego profilu firmy i jej możliwości rozwojowe.

Modułowa struktura usług oferowanych przez CRIBIS.pl, takich jak system raportów handlowych, prezentacja relacji ekonomicznych i narzędzi marketingowych daje możliwość adekwatnego dostosowania profilu stosowanego narzędzia do wymagań aktualnie realizowanej w firmie strategii.

Lista usług CRIBIS.pl obejmuje następujące pozycje:

Raport Handlowy

Usługa oferuje zagregowaną informację o statusie formalno-prawnym i organizacyjnym firmy oraz jej standingu finansowym i sytuacji ekonomicznej. Należy tutaj wyróżnić takie pozycje informacyjne jak dane teleadresowe, opis działalności, historię firmy, strukturę kapitału, zatrudnienie, oddziały i filie, zestawienia finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), rachunek bankowy, historię firmy jako płatnika oraz ocenę ryzyka handlowego.

Monitoring

Usługa oferuje monitorowanie istotnych zjawisk ekonomicznych na określonym przez klienta poziomie. System oferuje monitoring branży, sektora rynku, grupy firm, lub jednej firmy. W ramach usługi klient otrzymuje informacje o ważnych zdarzeniach, jakie mają miejsce w obrębie monitorowanego sektora.

Prezentacja Relacji Ekonomicznych

Usługa oferuje graficzną prezentację relacji i zależności kapitałowych badanej firmy z innymi podmiotami na rynku.

Listy marketingowe

Narzędzie marketingu bezpośredniego, umożliwiające klientowi kontakt z wyselekcjonowaną wg określonych kryteriów grupą podmiotów gospodarczych.

 więcej informacji na:

www.crif.pl oraz www.cribis.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *