Nagroda Bursztynowej Kaczki

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej zawiadamia o VIII edycji Nagrody Honorowej KIGM – „BURSZTYNOWA KACZKA”.

Prosimy o zgłaszanie kandydata do nagrody.

Zgłoszenie należy przesłać na adres Biura KIGM, ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia
lub drogą elektroniczną kigm@kigm.pl

Poniżej regulamin wraz z ankietą zgłoszeniową (w jednym pliku)

Regulamin-Bursztynowa Kaczka – 2008.pdf (96.50 KB)