Polskie Dni Morza 2008

Uprzejmie informujemy, że do dnia 15 kwietnia br. można zgłaszać swój udział w Polskich Dniach Morza w Pradze i Bratysławie.

Jest to niepowtarzalna szansa by nawiązać kontakt z przedsiębiorcami z za naszej południowej granicy.

Co roku w imprezie uczestniczy około 200 przedsiębiorców, którzy chwalą sobie miłą atmosferę i wartość merytoryczną tych spotkań.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania udziału!

Zgłoszenie można przesłać do nas na poniższym formularzu e-mailem na adres kigm@kigm.pl lub fax’em pod nr 058 620 35 54
zgloszenie PDM 2008.doc (26.00 KB)

Firmy chętne do wzięcia udziału w Polskich Dniach Morza w Pradze i Bratysławie uprzejmie prosimy o nadsyłanie potwierdzeń udziału – z zaznaczeniem ilości oddelegowanych pracowników.


 Słowo od Dyrektora Biura KIGM

Jak to już jest tradycją, również w roku 2008 chcielibyśmy zorganizować Polskie Dni Morza w Bratysławie i Pradze.Impreza ma charakter promocji polskiej gospodarki morskiej, spotkania ludzi biznesu, działających w tej branży, ale też promocji usług transportowych, spedycyjnych oraz współpracy partnerskiej firm polskich z partnerami aktualnymi i potencjalnymi na Słowacji i w Republice Czeskiej. Charakter imprezy jest wielce swobodny i towarzyski.

Jest też możliwość prezentacji firm, ich materiałów promocyjnych, czy wręcz dokonania prezentacji medialnej firmy.

Impreza finansowana jest z kwot przelanych przez polskich uczestników na konto KIGM ze wskazaniem Dni Morza. Konieczny budżet będzie określony w terminie późniejszym.

Imprezę wspiera Minister Gospodarki Morskiej. Również finansowo.

Jeżeli udział polskich partnerów będzie liczniejszy, koszty ponoszone przez nas będą relatywnie niższe.

W roku 2007 w Dniach Morza udział wzięło ok. 350 osób w Pradze i ok.150 osób w Bratysławie.

W przyszłym roku chcemy imprezę rozwinąć i poprosić o udział w Dniach Morza władze, w tym samorządowe województw i miast nadmorskich, Izby gospodarcze itp.

Uprzejmie proszę o nadsyłanie potwierdzeń uczestnictwa w imprezie na nasz adres elektroniczny lub pocztowy.

Serdecznie pozdrawiam,

Jerzy Uziębło

Dyrektor biura KIGM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *