Wizyta delegacji Czeskiej Izby Handlowej i Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Morawsko-Śląskiego Kraju

W dniach 15-18 sierpnia br. przebywała na Wybrzeżu delegacja czeska w skladzie Pawel Bartos – Wiceprzewodniczący Czeskiej Izby Handlowe, I Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Morawsko-Śląskiego Kraju (województwa) i Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Miroslaw Fabian.

Delegacja spotkała się z Prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdynia Januszem Jarosińskim, zwiedziła port Gdynia. Omówiono współpracę w realizacji projektu VI multimodalnego korytarza transportowego i perspektywy zwiększenia czeskiego tranzytu przez porty Wschodniego Wybrzeża. Delegacja czeska obiecała międzynarodowe popracie polskiemu Stowarzyszeniu o udrożnienie Osi Północ – Południe.

W godzinach popołudniowych 18 sierpnia w Urzędzie Miasta Gdyni delegacja spotkała się z Wiceprezydentem Miasta Bogusławem Stasiakiem, Prezesem Zarządu Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo i Ryszardem Toczkiem – Naczelnikiem Biura Rozwoju Miasta. Omówiono tematykę współpracy z Portem Lotniczym Ostrawa-Moskov ze Stowarzyszeniem Miast Autostrady Bursztynowej i zaplanowano prezentację Miasta i Portu Gdynia w Ostrowie.

Celem zaciśnięcia współpracy z Krajową Izbą Gospodarki Morskiej z Czeską Izbą Handlową, z podpisaniem w przyszłości umowy o współpracy, w tym Sądów Arbitrażowych i Komisariatów Awaryjnych obu Izb.