Wybrano skład nowej Rady Krajowej KIGM

Podczas obrad IX Walnego Zgromadzenia Członków Krajowej Izby Gospodarki Morskiej wybrano nowy skład Rady Krajowej KIGM, w której skład weszli:

1. Janusz Jarosiński       –  Przewodniczący
2. Krzysztof Rychlicki     –  Wiceprzewodniczący
3. Cezary Sylwestrzak   –  Wiceprzewodniczący
4. Piotr Jania                 –  Członek
5. Władysław Jaszowski  –  Członek
6. Zbigniew Karpiński     –  Członek
7. Andrzej Rogoziński     –  Członek
8. Arkadiusz Świech       –  Członek
9. Paweł Szynkaruk        –  Członek
10. Jan Warchoł              –  Członek
11. Roman Woźniak        –  Członek

 

Na pierwszym posiedzeniu Rady Krajowej KIGM wybrano Zarząd KIGM (na okres przejściowy, do czasu wejścia w życie nowego Statutu), którego skład przedstawia się następująco:

Jerzy Uziębło – Prezes Zarządu
Jarosław Berndt – Wiceprezes
Andrzej Kilian – Wiceprezes