Spotkanie z Ministrem J. Engelhardtem i PKP Cargo w Szczecinie

31 października 2008 r. w sali konferencyjnej Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w Szczecinie odbyło się spotkanie „Bariery i zagrożenia dla wymiany towarowej w kontekście transportu kolejowego”, którego organizatorem był Zachodniopomorski Regionalny KIGM.

Celem spotkania, na które przybyło blisko stu zaproszonych gości, było zapoznanie się z planami Ministerstwa Infrastruktury dotyczącymi przyszłości transportu kolejowego w Polsce. Dyskutowano również o aktualnej sytuacji finansowej i organizacyjnej PKP Cargo S.A. oraz poprawie sposobu współpracy z klientami Spółki.

W dyskusji udział wzięli:

– Juliusz Engelhard – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury

– Mirosława Pietkiewicz – Członek Zarządu PKP Cargo S.A.

– Ryszard Zajdler – Dyrektor Biura Polityki Handlowej PKP Cargo S.A.

– Małgorzata Stępień – Dyrektor Zakładu Przewozów Towarowych PKP Cargo w Szczecinie.

Spotkanie zostało przygotowane przy współpracy następujących firm: Cargosped Sp. z o.o., CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., Ergo Hestia S.A., Kancelaria Brokerska Szajek i Partnerzy, Polska Żegluga Morska, PKP Cargo S.A., Trade Trans Sp. z o.o. i Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.