Wizyta Delegacji Syryjskiej Izby Żeglugowej – 26 – 29 październik 2008 r.

W dniach 26 – 29 października br. w ramach kontaktów prowadzonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Krajową Izbę Gospodarki Morskiej w Gdyni, gościłą w Polsce siedmioosobowa delegacja z Syryjskiej Republiki Arabskiej, której przewodniczyli: Wiceminister Transportu d/s Gospodarki Morskiej – Pan dr Imad Eldvin Abdul-Hay oraz Prezydent Syryjskiej Izby Żeglugowej – Pan Abdul kader Sabra.

Oficjalne spotkanie delegacji odbyło się 27 października, w którym, poza członkami delegacji, udział między innymi wzięli: Podsekretarz Stanu kpt. żw Anna Wypych Namiotko, Dyrektor Departamentu Żeglugi Morskiej i Śródlądowej Janina Mentrak, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żeglugi Marek Chmielewski oraz Prezes Krajowej Izby gospodarki Morskiej kpt. żw  Jerzy Uziębło.

Przedmiotem spotkania było omówienie możliwości współpracy administracji morskich obu państw – Polski i Syrii, uznawanie dyplomów i certyfikatów, współpracy w dziedzinie certyfikacji jakości. Sporą część rozmów wypełniło, planowane przez stronę syryjską, uruchomienie wyższej uczelni morskiej w Lattakii lub Tartus z udziałem polskich partnerów.

Rozmawiano również o potrzebie uruchomienia stoczni remontowej połączone z zakupem doku pływającego. Ponadto strona syryjska zwróciła się o rozpatrzenie możliwości współpracy portów morskich i uruchomienie połączeń żeglugowych pomiędzy oboma krajami. Spotkanie zakończono podpisaniem protokołu z rozmów.

Tego samego dnia popołudniu delegacja udała się do Gdyni, gdzie 28 października w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia odbyło się spotkanie delegacji z przedstawicielami firm branży morskiej i KIGM. obie strony przedstawiły plany rozwoju swoich portów, wyraziły wole współpracy i wymiany doświadczeń w nowoczesnej obsłudze portowej i szkoleniu kadr. Następnie podpisano Memorandum of Understanding o współpracy pomiędzy Krajową Izbą Gospodarki Morskiej i Syria Chamber of Shipping. Spotkanie zakończono prezentacją portu Gdynia z pokładu statku pożarniczego Strażak 14. Tego samego dnia delegacja spotkała się z dyrekcją Polskiego Rejestru Statków w ich siedzibie w Gdańsku, gdzie omówiono rozwój zakresu współpracy PRS z partnerami syryjskimi oraz poruszono tematykę szkolenia kadr certyfikujących jakość w Syrii przez PRS.

Dnia 29 października delegacja syryjska udała się do Szczecina. tam w Akademii Morskiej zaprezentowano możliwości edukacyjne Uczelni, potencjał naukowy i laboratoryjno-symulacyjny, omówiono przyszłą współpracę przy organizacji nowej uczelni w Syrii.