Rada KIGM 15.04.09

Dnia 15 kwietnia br. o godz. 12.00 w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, na którym omówiono bieżące sprawy Izby, przedstawiono stan składek członkowskich oraz omówiono zbliżające się wydarzenia, m.in.: Konferencja Transport & Energy, Międzynarodowa Konferencja TRANSPORT w Ostrawie, Wspólna Kaczka czy też Konferencja – Badania Portowego Rynku Pracy.

                  Podjęto również uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków KIGM, termin którego ustalono na dzień 17 czerwca br. (termin I godz. 12.00; termin II godz. 12.45) w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia, sala 121 oraz uchwałę o powołaniu pana Pawła Adamarka na Członka Rady KIGM.

                  Kolejne posiedzenie Rady KIGM odbędzie się dnia 17 czerwca br. o godz. 11 w ZMP Gdynia.