Zaproszenie na Konferencję

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji podsumowującej projekt „BADANIA PORTOWEGO RYNKU PRACY”, która odbędzie się 22 czerwca br. o godz. 12.00 (rejestracja uczestników od godz. 11.30) w sali konferencyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdańsk przy ul. Kpt. ż. w. Witolda Poinca 1.

            Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI, Poddziałania 6.1.1.

            Celem Konferencji jest zapoznanie uczestników z wynikami badań realizowanych w ramach projektu „Badania portowego rynku pracy” oraz kierunkami polityki morskiej w kontekście rozwoju portów morskich Gdańska i Gdyni.

Dzięki finansowaniu Europejskiego Funduszu Społecznego udział w Konferencji jest bezpłatny.

            Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 18 czerwca wysyłąjąc maila na adresy: kigm@kigm.pl i bau@bau.edu.pl.

            Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów: 058 737 77 22 (BAU) lub 058 620 11 24 (KIGM) lub pisząc na adres bau@bau.edu.pl