POLSKO – BRAZYLIJSKIE FORUM BIZNESU MORSKIEGO W 2010 R.

Ministerstwo Infrastruktury (MI), Ministarstwo Gospodarki (MG) oraz Krajowa Izba Gospodarki Morskiej (KIGM) zamierzają zorganizować w pierwszej połowie 2010 roku polsko – brazylijskie forum biznesu morskiego.

      Ma ono dopomóc polskim firmom morskim w nawiązaniu kontaktów z dynamicznie rozwijającą się gospodarką morską Brazylii, poszukującą nowych kontaktów biznesowych, nowych rynków i technologii. KIGM zaproponowała aby odbyło się ono w Gdyni w marcu lub kwietniu przyszłego roku. Obecnie KIGM przygotowuje listę potencjalnych uczestników forum.

      Dokładne szczegóły, w tym miejsce, termin i warunki uczestnictwa w forum ustalone zostaną z wybranym przez MI i MG odpowiednikiem KIGM w Brazylii.

      Chętnych do udziału w forum prosimy o zgłąszanie się do biura KIGM w Gdyni.