Miesięczne archiwum: Kwiecień 2010

PRZETARG WYGRANY !

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej wygrała, organizowany przez Urząd Morski w Słupsku, przetarg nieograniczony na „Wykonanie badań morfodynamiki strefy brzegowej na wybranych odcinkach strefy brzegowej Południowego Bałtyku dla Urzędu Morskiego w Słupsku”. Oferta KIGM była najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i otrzymała maksymalną ilość punktów.             Badania morfodynamiki strefy […]

Czytaj dalej