Miesięczne archiwum: Listopad 2010

Deregulacja pobudzi przedsiębiorczość

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia przyjęcie przez Rząd długo oczekiwanego projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. W toku wielomiesięcznych konsultacji i prac nad projektem ustawy KIG udzielała mu pełnego poparcia, pomimo pominięcia wielu istotnych propozycji, jakie znalazły się w pierwotnej wersji projektu. Ograniczenie strefy regulacyjnej Państwa jest jednym z najskuteczniejszych sposobów […]

Czytaj dalej

Spotkanie Marszałka Mieczysława Struka z władzami KIGM Oddział Pomorski

Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk spotkał się 5 listopada z przedstawicielami władz Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Rady  KIGM Oddział Pomorski i było pierwszym z planowanych przez Radę Oddziału działań, zmierzających do zintensyfikowania uczestnictwa KIGM w życiu gospodarczym regionu i prezentacji potrzeb i problemów polskiej gospodarki morskiej, w tym […]

Czytaj dalej

Misja Hampton Roads Economic Development Alliance w Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni

Misja gospodarcza Hampton Roads Economic Development Alliance (HREDA) gościła w Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej. W skład misji wchodzili: Darryl Gosnell – prezydent CEO, Thomas H.Clemens – wiceprezydent , Ingo Benz – szef przedstawicielstwa w Berlinie. Z biznesmenami ze Wschodniego Wybrzeża USA spotkali się Jerzy Uziębło – sekretarz generalny KIGM, Zbigniew Matusz – Polska Izba Spedycji […]

Czytaj dalej