Misja Hampton Roads Economic Development Alliance w Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni

Misja gospodarcza Hampton Roads Economic Development Alliance (HREDA) gościła w Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej. W skład misji wchodzili: Darryl Gosnell – prezydent CEO, Thomas H.Clemens – wiceprezydent , Ingo Benz – szef przedstawicielstwa w Berlinie. Z biznesmenami ze Wschodniego Wybrzeża USA spotkali się Jerzy Uziębło – sekretarz generalny KIGM, Zbigniew Matusz – Polska Izba Spedycji i Logistyki, Jan Lewko – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.,Jan Stoppa – Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. i Władysław Jaszowski – Oddział Pomorski KIGM. Więcej informacji w załączniku.

Misja_Hampton_Roads.doc Misja_Hampton_Roads.doc