Spotkanie Marszałka Mieczysława Struka z władzami KIGM Oddział Pomorski

Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk spotkał się 5 listopada z przedstawicielami władz Oddziału Pomorskiego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Rady  KIGM Oddział Pomorski i było pierwszym z planowanych przez Radę Oddziału działań, zmierzających do zintensyfikowania uczestnictwa KIGM w życiu gospodarczym regionu
i prezentacji potrzeb i problemów polskiej gospodarki morskiej, w tym Wybrzeża Wschodniego.
W spotkaniu uczestniczyli: Krzysztof Michnal, członek Rady Oddziału Pomorskiego i Władysław Jaszowski, dyrektor Oddziału Pomorskiego KIGM. Więcej informacji w załączniku.

Spotkanie_M._Struk_-_KIGM.doc Spotkanie_M._Struk_-_KIGM.doc