Wartszaty w KIGM na temat ochrony własności intelektualnej

Z udziałem kilkunastu osób obyły się w siedzibie KIGM w Gdyni warsztaty ”Ochrona własności przemysłowej w innowacyjnych firmach. Nowoczesne narzędzia do oceny korzyści jakie przedsiębiorcom przynosi wdrożenie ochrony na wybranych rynkach międzynarodowych”. Warsztaty były efektem realizacji programu IP Hermes, prowadzonego od połowy roku ubiegłego przez Krajową Izbę Gospodarcza(KIG) w Warszawie. W Gdyni uczestniczyli w nich przedstawiciele Akademii Morskiej w Gdyni, Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Statków, Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej, Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, Izby Celnej w Gdyni i Urzędów Celnych w Gdyni i Gdańsku.

Warsztaty składały się z dwóch części. W pierwszej pan prof. Przemysław Kulawczuk z Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizujący się w problemach ochrony własności intelektualnej omówił podstawowe aspekty tego zagadnienia. Za najważniejsze uznał przeprowadzenie analizy ekonomicznej skutków zastosowania ochrony prawnej lub nie uczynienia tego dla wyrobów danej firmy. Jeśli poziom łącznych kosztów związanych z ochroną wyrobu na danym rynku- krajowym lub międzynarodowym nie przekracza 30% spodziewanych strat, wynikających z barku ochrony danego wyrobu, to podjęcie działań ochronnych może być uzasadnione. Najbezpieczniejszym wskaźnikiem jest tu poziom do 10% kosztów. Z wypowiedzi prof. Kulawczuka wynikało, że ponad 90% wyrobów jest w Polsce chronionych przy pomocy umów i tajemnicy handlowej a reszta poprzez zgłoszenia w krajowych i zagranicznych urzędach patentowych. W tym ostatnim przypadku jest to czynnik mocno kosztotwórczy.

W drugiej części, pan Bartosz Teresiński, ekspert KIG przedstawił narzędzia internetowe do samodzielnej oceny czynników zagrożenia utraty własności przemysłowej oraz planowania strategii rozwojowej w oparciu o posiadane prawa własności przemysłowej. Służy temu program komputerowy opracowany na zlecenie KIG i dystrybuowany przez nią bezpłatnie dla wszystkich chętnych na stronie http://ip-hermes,pl . Program bazuje na ocenie ryzyka na podstawie opracowania OECD dla prawie 100 grup produktów w 36 krajach świata. Obejmuje ryzyko według krajów, rodzajów zagrożonych działań i branż a ponadto wskazuje działania ochronne i kalkulacje kosztów ryzyka i kosztów działań ochronnych. Wpisując własne dane (wyłącznie dla potrzeb funkcjonowania programu a nie KIG) oraz cechy charakterystyczne dla swojego produktu, użytkownik programu może określić ścieżkę ryzyka i dzięki temu podjąć najlepszą dla siebie decyzję.

Następnie pani Agnieszka Durlik-Khouri przedstawiła możliwości uzyskania dofinansowania dla działań, związanych z ochroną własności przemysłowej w ramach działania 5.4. PO Innowacyjna Gospodarka. Są one bardzo duże dla wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych, niestety, nie obejmują znaków towarowych, a tych zgłaszanych jest zdecydowanie najwięcej. Dotyczą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw prywatnych, które mogą ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych na działania przygotowawcze wniosków i ochronne, zwłaszcza poza granicami Polski. Pieniądze z funduszy UE przeznaczone na pomoc przedsiębiorcom w ochronie własności przemysłowej wykorzystane są obecnie zaledwie w kilku procentach. Zawiaduje mini Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).