Akademia Pracodawcy

Pracodawcy Pomorza mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w nowej inicjatywie skierowanej do wszystkich przedsiębiorców: spotkań szkoleniowych w ramach „ Akademii Pracodawcy”. Celem Akademii jest przeprowadzenie cyklu 6 spotkań poświęconym wybranym zagadnieniom z zakresu prawa, ekonomii i psychologii.

Szkolenia skierowane są do wszystkich przedsiębiorąc którzy należą do sektora MŚP i dążą
do poszerzenia swojej wiedzy w zakresie problematyki poruszanej w trakcie spotkań.

W trakcie szkoleń chcielibyśmy przedstawić Państwu popularne problemy z jakimi spotykają się dzisiaj przedsiębiorcy oraz zaproponować możliwości ich skutecznego rozwiązania lub uniknięcia.

Każde ze spotkań składać się będzie z 3 części, tj. (1) wprowadzenie merytorycznego do omawianego problemu przez konsultanta prowadzącego spotkanie, (2) analiza case study dotycząca wybranego problemu zadanego przez konsultanta w podzespołach oraz (3) omówienie i podsumowanie wynikówcase study i odpowiedzi na pytania uczestników.

Mamy nadzieję, że tematyka poruszana w trakcie spotkań przez naszych konsultantów spotka się z Państwa zainteresowaniem i stanowić będzie pomoc w rozwiązywaniu Państwa problemów związanych z prowadzeniem firmy.

Harmonogram spotkań zaplanowanych w okresie marzec – kwiecień 2011.

TEMAT SPOTKANIA

TERMIN SPOTKANIA

OSOBA PROWADZĄCA

Aktualne problemy udzielania zamówień publicznych 17.03.2011 Jacek Borek

Dyrektor Departamentu Doradztwa Prawnego Baltic Consulting Sp. z o.o.

 

Praktyczne aspekty prawa własności przemysłowej 24.03.2011 Jacek Borek

Dyrektor Departamentu Doradztwa Prawnego Baltic Consulting Sp. z o.o.

 

Efektywna rekrutacja 31.03.2011 Irena Świątek

Dyrektor Departamentu Doradztwa Personalnego Baltic Consulting Sp. z o.o.

 

Motywowanie pracowników 07.04.2011 Irena Świątek

Dyrektor Departamentu Doradztwa Personalnego Baltic Consulting Sp. z o.o.

 

Metody skutecznego windykowania i zabezpieczania należności 14.04.2011 Jacek Borek

Dyrektor Departamentu Doradztwa Prawnego Baltic Consulting Sp. z o.o.

 

Incoterms 2010 21.04.2011 Paweł Piechowiak

Prezes Zarządu Baltic Consulting Sp. z o.o.

Wszelkie zapytania proszę przesyłać na e-mail:f.piotrkowski@pracodawcypomorza.pl