31 marca 2011 Zebranie Ogólne KIGM Oddział Pomorski

Rada KIGM Oddział Pomorski zwołuje Zwyczajne Zebranie Ogólne członków KIGM Oddziału Pomorskiego na:

czwartek, 31 marca 2011

w terminie pierwszym o godz. 10,15

w terminie drugim o godz. 11,00

w Szkole Morskiej w Gdyni przy ul. Hryniewickiego 10. W programie m. in. następujące tematy:

– sprawozdanie Rady KIGM Oddział Pomorski

– wybory uzupełniające do Rady KIGM Oddział Pomorski

– dyskusja nad najważniejszymi sprawami dla członków KIGM Oddział Pomorski

– sprawy różne.

Zawiadomienia wraz z załącznikami będą wysyłane do członków KIGM Oddział Pomorski pocztą elektroniczną do 11 marca b.r. Obecność członków zgodnie ze statutem jest obowiązkowa.

Rada KIGM Oddział Pomorski