Obrady KZP 15 marca 2011

Komisja Zwyczajów Portowych (KZP) obradowała we wtorek, 15 marca w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A. Jej członkowie, po ponad rocznej pracy zaktualizowali listę zwyczajów portowych i „Zasady współpracy uczestników obrotu portowo-morskiego w polskich portach morskich”. Ten ponad 40-stronicowy dokument, po naniesieniu wszystkich uwag będzie ponownie skierowany do członków KZP z prośbą o ich ostateczne przeanalizowanie a następnie do oceny przez prawników morskich. Do 31 maja Komisja spotka się celem zatwierdzenia „Zasad współpracy…” Będą ona następnie przedłożone Radzie KIGM i po ich przyjęci staną się dokumentem obowiązującym.

kzp_15_marca_2011.jpg

Na zdjęciu: obrady KZP (drugi z lewej Krzysztof Urbaś, przewodniczący Komisji)