Kurs „Draft Survey”

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej w Gdyni serdecznie Państwa zaprasza do wzięcia udziału w organizowanym przez nas szkoleniu „Draft Survey

30- godzinny kurs skierowany jest głównie do pracowników instytucji klasyfikacji, nadzoru i rzeczoznawstwa, przygotowuje uczestników do obliczania masy ładunku z pomiarów zanurzeń statku.

Wybrane zagadnienia z programu kursu:
1. Metody obliczania masy ładunku z pomiarów zanurzeń
2. Dokumentacja eksploatacyjna statku
3. Urządzenia stosowane do pomiarów
4. Zakres pomiarów draft survey
5. Obliczanie wyporności statku
6.Odczytywanie zanurzeń – trening
7.Przykłady obliczeniowe
8.Formularze
9.Egzamin końcowy

Zajęcia poprowadzi Jarosław Soliwoda. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia, uczestnicy otrzymują komplet materiałów oraz certyfikat ukończenia kursu. Kurs posiada rekomendację Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zajęcia będą odbywać się w siedzibie KIGM w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 24 (obok hotelu „Gdynia”).
Liczba uczestników ze względów jakościowych to 15 osób na jednym kursie.

Zajęcia rozpoczynają się 1 lipca o godzinie 10:00. Spotkania będą się odbywać weekendowo 1- 3 lipca.

Koszt kursu wynosi:
550 pln / osobę dla pracowników firm członkowskich KIGM oraz 500 pln przy zgłoszeniu
( na 1 formularzu) więcej niż 1 pracownika
650 pln / osobę dla pozostałych firm /600 pln przy zgłoszeniu ( na 1 formularzu) więcej niż 1 pracownika
Koszt obejmuje: materiały dydaktyczne, poczęstunek przy kawie i certyfikat ukończenia kursu.

 KARTA ZGLOSZENIA - Draft survey 2011.doc KARTA ZGLOSZENIA – Draft survey 2011.doc

Zapisy na szkolenie przyjmujemy do 10 czerwca 2011 r.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na kurs

na e-mail: kigm@kigm.pl lub fax: 058 620 35 54

Osoba do kontaktu: Anna Berdowska

e-mail: kigm@kigm.pl z dopiskiem “kurs draft survey”

tel: 58 -661 53 75