XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (WZC) KIGM

Uprzejmie informujemy, że dnia 16 czerwca 2011 o godzinie 12:00 (I termin), godzina 12:30 (II termin) w restauracji Riwiera w Gdyni odbędzie się XII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (WZC) Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Porządek i tematyka obrad w załączeniu.

porzadek obrad 2011.doc porzadek obrad 2011.doc

zgloszenie i pelnomocnictwo  - Walne Zgromadzenie -6.06.2011.doc zgloszenie i pelnomocnictwo – Walne Zgromadzenie -6.06.2011.doc