Zapisy na kursy!!

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej zaprasza do wzięcia udziału w „Kursie kwalifikacyjnym z zakresu sztauowania i mocowania ładunków na statkach”

Wybrane zagadnienia z programu kursu:
1. Rodzaje ładunków transportowanych morzem
2. Rodzaje i charakterystyka ładunków oraz ich opakowań:
3. Plany ładunkowe statków
4. Uwarunkowania prawne w transporcie towaru morzem
5. Siły, momenty i przyspieszenia oddziaływujące na ładunek w czasie transportu morzem
6. Charakterystyka ładowni statków i wytrzymałość pokładów
7. Planowanie rozmieszczania ładunku w ładowniach i pokładach
8. Pakowanie, oznakowanie i zabezpieczanie ładunków niebezpiecznych
9. Sposoby zabezpieczania i mocowania ładunku:
10. Osprzęt służący do mocowania i zabezpieczania ładunku
11. Matematyczne podstawy obliczania mocowań ładunku:
12. Cargo Securing Manual
13. Projektowanie zamocowania ładunku
14. Inspekcja uszkodzeń ładunkowych
15. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem programów wspomagających rozmieszczanie
ładunki i obliczeń wytrzymałości mocowań.

Czas trwania:

44 godziny

Dodatkowe informacje:

Zajęcia poprowadzi dr inż. Jarosław Soliwoda. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia, uczestnicy otrzymują komplet materiałów oraz certyfikat ukończenia kursu. Kurs posiada rekomendację Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zajęcia będą odbywać się w siedzibie KIGM w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 24 (obok hotelu „Gdynia”) w godzinach popołudniowych bądź weekendowo. Do uzgodnienia na pierwszym spotkaniu.

Liczba uczestników ze względów jakościowych to 13 osób na jednym kursie.

Koszt kursu wynosi (brutto):
850 pln / osobę dla pracowników firm członkowskich KIGM oraz 830 pln przy zgłoszeniu
( na 1 formularzu) więcej niż 1 pracownika
870 pln / osobę dla pozostałych firm /850 pln przy zgłoszeniu ( na 1 formularzu) więcej niż 1 pracownika

Koszt obejmuje: materiały dydaktyczne, poczęstunek przy kawie i certyfikat ukończenia kursu.

Zapisy na szkolenie „Sztauowanie i mocowanie ładunków na statkach” przyjmujemy do 15 sierpnia 2011r.

KARTA ZGLOSZENIA – sztauowanie na statkach 2011.doc

Kolejnym planowanym kursem jest „Cumowanie jednostek powyżej 150m długości”

Wybrane zagadnienia z programu kursu:

  1. Informacje ogólne
  2. Organizacja prac cumowniczych
  3. Współpraca cumowników z motorówką cumowniczą
  4. Kryteria doboru cumowników
  5. Uprawnienia cumowników
  6. Zasady bezpiecznego wykonywania pracy
  7. Wymogi administracji morskiej dot. cumowania
  8. Standardowe zwroty stosowane podczas cumowania (również w j. angielskim)

Czas trwania kursu:

12 godzin

Dodatkowe informacje:

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia, uczestnicy otrzymują komplet materiałów oraz certyfikat ukończenia kursu.

Dodatkowe informacje pojawią się już niedługo na stronie kigm@kigm.pl w zakładce KIGM dla firm/Szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie zgłoszenia na kurs

na e-mail: kigm@kigm.pl z dopiskiem „kurs”

lub fax: 058 620 35 54

Osoba do kontaktu: Anna Berdowska

tel: 58 661 53 75

Z naszej strony proponujemy również jesienne kursy, Agent Okrętowy oraz Draft Survey. Więcej informacji już wkrótce na stronie kigm@kigm.pl