I Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach

Pragniemy serdecznie zaprosić do udziału w I Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbędzie się w Katowicach, w dniach 6-7 października 2011 roku. Organizatorami Kongresu, wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach są Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Wymiernym efektem Kongresu będzie sformułowanie rekomendacji, które uwzględnią bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej w każdym z obszarów problemowych dla zniwelowania zagrożeń. Dokument ten ma być naszym wspólnym głosem, dlatego zabiegam o udział przedstawicieli wszystkich środowisk, którzy dążą do społeczno-gospodarczego rozwoju  naszego kraju.

Więcej w załączniku:
I strona do Izb.doc I strona do Izb.doc

Rejestracji można dokonać poprzez stronę internetową tj. www.kongresmsp.eu w zakładce Rejestracja. Na stronie Kongresu znajdują się również szczegółowe informację i program merytoryczny.