Dni Morza w Pradze – 5 czerwca 2012

Szanowni Członkowie i sympatycy KIGM,

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej informuje, że we współpracy z Wydziałem Promocji Handlu
i Inwestycji, Ambasady RP w Pradze planuje zorganizowanie Dni Morza, które odbędą się
we  wtorek 5 czerwca 2012 w Pradze.

Wydarzenie ma na celu promocję polskich firm związanych z gospodarką morską, zaprezentowanie możliwości  handlowych naszych firm oraz umożliwienie zawierania bezpośrednich kontaktów z czeskimi przedsiębiorcami.

Szczegółowe  informacje  na temat wydarzenia dostępne będą na stronie: www.kigm.pl
oraz w dwutygodniku „Namiary na Morze i Handel”.

Firmy zainteresowane udziałem prosimy o zgłaszanie się pro forma na adres e-mail: kigm@kigm.pllub telefonicznie: 58 661 53 75, fax: 620 35 54 do końca października 2011.

Koszty udziału zostaną ustalone w zależności od liczby uczestników.