Generation Balt – konferencja Facing the Future, Gdynia – 20 września 2011

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Powszechnym Zjeździe Ekonomistów, Menedżerów, Prawników i  Historyków  Morskich.  Liczymy  na  to,  że  podobnie  jak  w  roku  poprzednim,  zgromadzą  się  licznie profesjonaliści i entuzjaści spraw morskich.

Cele tegorocznego Zjazdu są następujące:

  1. Rozpoczęcie prac foresightowych, zmierzających do stworzenia długookresowej prognozy

wyzwań związanych ze stanem i zagospodarowaniem Bałtyku.

  1. Określenie perspektyw rozwojowych branż gospodarki związanych z morzem.
  2. Określenie  możliwości  rozwoju  miast  nadmorskich,  w  tym  w  związku  z  koncepcjami

miejskich obszarów funkcjonalnych, metropolitalnych obszarów wzrostu oraz Kartą Lipską.

  1.  Sformułowanie rekomendacji dla polityk morskich poszczególnych państw nadbałtyckich,

w tym Polski.

  1. Sformułowanie rekomendacji dla kierunków kształcenia związanego z potrzebami Bałtyku.

Partnerami  tegorocznego  Zjazdu  są  w  ramach  projektu  „GenerationBALT”  m.in.  Krajowa  Izba Gospodarki Morskiej, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Linnaeus University,  Klaipeda  University,  Uniwersytet  Szczeciński,  Politechnika  Gdańska,  Baltic  Fishing  Fleet State Academy (Kaliningrad), Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Morski w Gdańsku, Klaipeda Science and Technology Park, German Association for Marine Technology, Union of the Baltic Cities oraz University of Rostock jako lider projektu.

Języki konferencji: polski i angielski (zapewniamy tłumaczenie).

Zapraszamy do zgłaszania udziału, wystąpień i głosów w dyskusji.

Pozostając z szacunkiem

Dr Piotr Dwojacki, Uczelnia im.  E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Kpt ż.w. Jerzy Uziębło Krajowa Izba  Gospodarki Morskiej

Dr Frank Hansen Project Manager University of Rostock

 Program konferencji w załączeniu:

Zaproszenie_i_program_KIGM.pdf 

Szczegółowe informacje na stronie: www.kwiatkowski.edu.pl