Dzienne archiwum: 22 września 2011

Jubileusz 80-lecia urodzin profesora Jerzego Młynarczyka

Profesor Jerzy Młynarczyk urodził się 2 sierpnia 1931 roku w Wilnie. Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego (1954). Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych oraz profesorem tytularnych nauk prawnych. W latach  1977-81 prezydent Gdańska. Poseł na Sejm RP IV Kadencji. Specjalizuje się prawie cywilnym, międzynarodowych prawie handlowym oraz prawie morskim. Przedstawiciel Polski na […]

Czytaj dalej