Jubileusz 80-lecia urodzin profesora Jerzego Młynarczyka

Profesor Jerzy Młynarczyk urodził się 2 sierpnia 1931 roku w Wilnie. Tytuł magistra prawa uzyskał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego (1954).

Jest doktorem habilitowanym nauk prawnych oraz profesorem tytularnych nauk prawnych.

W latach  1977-81 prezydent Gdańska. Poseł na Sejm RP IV Kadencji.

Specjalizuje się prawie cywilnym, międzynarodowych prawie handlowym oraz prawie morskim. Przedstawiciel Polski na wielu prawniczych konferencjach międzynarodowych. Ekspert Międzynarodowej Organizacji ds. ustawodawstwa morskiego. Opublikował 14 opracowań naukowych podręcznikowych i monograficznych, ponad 150 artykułów naukowych w językach polskim i angielskim z zakresu prawa morskiego, handlowego i cywilnego.

Wybitny sportowiec, znany koszykarz: reprezentant Warty( Stali) i Lecha Poznań (1950-60) oraz Wybrzeża Gdańsk (1960-1971), 112 –krotny reprezentant Polski w koszykówce i olimpijczyk z Rzymu (1960 r.). Jedyny sportowiec Pomorza wyróżniony nagrodą im. Janusza Kusocińskiego oraz medalem Kalos Khagatos przyznawanym przez polski Komitet Olimpijski i Uniwersytet Jagielloński.

Od 2004 roku jest Rektorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, najstarszej niepublicznej  uczelni na Pomorzu.