Kodeks Morski po 10 latach

Najstarsza na wybrzeżu uczelnia prywatna z najmłodszym w Polsce wydziałem prawa, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu (WSAiB) im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdynia pokusiła się o konferencję, oceniającą 10-lecie funkcjonowania Kodeksu morskiego w Polsce. Wzięli w niej udział najwybitniejsi polscy prawnicy morscy. I nic w tym dziwnego, skoro jej rektorem jest prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk, jeden z najlepszych prawników morskich Polski i członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego przy Premierze RP.

Program konferencji obejmował sesję przedpołudniową, prowadzoną przez mec. Michała Rzeszewicza z wystąpieniami : prof. Jerzego Młynarczyka na temat historii  tworzenia prawa morskiego w Polsce, dr hab. Mirosława Kozińskiego, profesora  Akademii Morskiej  w Gdyni na temat założeń nowego Kodeksu morskiego oraz dr hab. Marii Dragun- Gertner, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przewodniczącej Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego, która podzieliła się uwagami do najistotniejszej części Kodeksu morskiego – dokumentów umowy przewozu ładunku. W sesji popołudniowej, prowadzonej przez dr Zbigniewa Godeckiego głos zabrali: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki z Uniwersytetu Gdańskiego – wizja nowego Kodeksu morskiego, dr Krzysztof Kochanowski, adwokat – nowy Kodeks morski,  nieuchronna zmiana perspektywy, dr Piotr Lewandowski, WSAiB – bezpieczeństwo ekologiczne w Kodeksie morskim.

W dyskusji, w której uczestniczyło wielu członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego wskazywano na potrzebę przygotowania nowego Kodeksu morskiego, uwzględniającego najważniejsze aspekty współczesnego świata – globalizację żeglugi, europeizację prawa polskiego  i informatyzację gospodarki. Prace nad nim są już, podobno, zaawansowane w 80%. Teraz, rzecz w tym, aby na nowo wybrany premier przywrócił po wyborach do życia Komisję Kodyfikacyjną Prawa Morskiego.