Zebranie Rady KIGM

Informujemy, że kolejne posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej odbędzie się 20.10.2011 (w czwartek) o godzinie 11:30 w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia,
ul. Rotterdamska 9, 81-337 Gdyni.

Porządek obrad w załączeniu:
Porządek obrad