Przedstawiciele KIGM w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Szczecina

W nowym składzie działać będzie Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Szczecin.
Po raz pierwszy jej członkowie spotkali się w czwartek 20 października 2011. Naszą Organizację reprezentować będą Cezary Sylwestrzak i Paweł Szynkaruk. To już druga kadencja Rady Gospodarczej, która została powołana do życia w 2009 r.  Doradza prezydentowi w sprawach gospodarczych, konsultuje,  opiniuje  wdrażanie i funkcjonowania przedsięwzięć w sferze gospodarczej i inwestycyjnej.

W przeciwieństwie do poprzedniej kadencji rada zmniejszyła znacznie swój skład osobowy. Zamiast 48 osób zasiada w niej 11 osób. W jej skład wchodzą:

1.    Jan Gackowski – Prezydent Północnego Związku Pracodawców,

2.    Zbigniew Górnik – Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie,

3.    Krzysztof Góralczyk – Wiceprezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie,

4.    Anna Kornacka – Prezes Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan,

5.    Zdzisław Krzyżaniak – Prezes Kupieckiej Izby Gospodarczej Pomorza Zachodniego,

6.    Edward Osina – Kanclerz Loży Szczecińskiej Business Centre Club,

7.    Dorota Namirowska – Sznycer – Prezes Zachodniopomorskiej Izby Turystyki,

8.    Bogumił Rogowski – Prezydent Kapituły Business Club Szczecin,

9.   Cezary Sylwestrzak – Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej,

10.  Paweł Szynkaruk – Wiceprezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Związku Armatorów Polskich oraz Wiceprzewodniczący Rady Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Krajowej Izby Gospodarki Morskiej,

11.   Dariusz Więcaszek – Prezes Północnej Izby Gospodarczej.