Posiedzenie Rady KIGM

Informujemy, że posiedzenie Rady KIGM odbędzie się 14 grudnia 2011 o godz. 14:00
klubie MW „Riwiera” ul. Zawiszy Czarnego 1 w Gdyni. Porządek posiedzenia przesłany zostanie drogą mailową do wszystkich członków Rady KIGM.