Nowy Dyrektor Biura w KIGM

Rafał Machowiak urodził się w Rawiczu w Wielkopolsce.

Jest absolwentem I LO w Gdyni oraz wydziału prawa Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie studiów
pracował w Kurierze Gdyńskim. Pracę magisterską pisał w Kairze podczas pracy w Ambasadzie RP. Po studiach zajmował się działalnością marketingową i promocyjną oraz translatoryką.
Był Radnym  dzielnicy Mały Kack poprzedniej kadencji.

Od 2010 roku pracuje w KIGM w Komisariacie Awaryjnym. Od października 2011 pełnił obowiązki
dyrektora biura KIGM, a od stycznia 2012 jest Dyrektorem Biura.

Współpracuje z Ligą Morską i Rzeczną oraz Urzędem Morskim w Gdyni w zakresie ekspertyz i opinii
prawnych.

W tym roku kończy filologię angielską.