Bursztynowa Kaczka 2012

Bursztynowa Kaczka 2012, Nagroda Honorowa Krajowej Izby Gospodarki Morskiej
za najbardziej spektakularne osiągnięcie w polskiej gospodarce morskiej
w roku 2011.

Zgłoszenia kandydatur do połowy kwietnia 2012.

Krajowa Izba Gospodarki Morskiej (KIGM) informuje, że zgodnie z regulaminem Nagrody Honorowej KIGM „Bursztynowa Kaczka” kandydatury do nagrody głównej i wyróżnień honorowych „Bursztynowe Jajko” za najbardziej spektakularne osiągnięcia w polskiej gospodarce morskiej
w roku 2011 należy zgłaszać do Sekretarza Generalnego KIGM do dnia 13 kwietnia 2012.

Nagrody i wyróżnienia za rok 2011 Kapituła rozpatrzy i przyzna w maju b.r. a ich wręczenie nastąpi na XIII Spotkaniu Biznesu Morskiego Wybrzeża Gdańskiego „Wspólna Kaczka” w piątek,
12 października 2012 w Hali Sportowo Widowiskowej Gdyni.

Zgłoszenie należy przesłać na adres Biura KIGM, ul. Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia
lub drogą elektroniczną kigm@kigm.pl

Poniżej regulamin wraz z ankietą zgłoszeniową:

Regulamin-Bursztynowa Kaczka - 2008.pdf Regulamin-Bursztynowa Kaczka – 2008.pdf

Bursztynowa Kaczka - karta 2012.doc Bursztynowa Kaczka – karta 2012.doc