Rada KIGM 7.03.2012

Dnia 7 marca 2012. o godz. 11.30 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarki Morskiej w Gdyni, odbyło się kolejne posiedzenie Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, na którym omówiono bieżące sprawy Izby i zbliżające się wydarzenia, przedstawiono stan składek członkowskich oraz przyjęto plan pracy na rok 2012. Wstępnie ustalono termin Walnego Zgromadzenia Członków KIGM, które odbędzie się w połowie czerwca 2012.