Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2011

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z Rocznikiem Statystycznym Gospodarki Morskiej 2011, który znajduje się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Opracowanie zawiera między innymi informacje charakteryzujące gospodarkę morską na tle gospodarki narodowej oraz dane statystyczne o podmiotach gospodarki morskiej. Więcej informacji na stronie: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_3792_PLK_HTML.htm