Generation BALT 2nd meeting in Rostock, Germany, 21st & 22nd March 2012

21 –  22 marca 2012 roku w Rostocku, odbyło się spotkanie partnerów Projektu Generation Balt, w którym wzięli udział przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Wszystkich gości i Partnerów przywitał przedstawiciel Izby Przemysłowo – Handlowej (IHK) w Rostocku – Björn Swiniarski .
Zaproszeni eksperci, profesorowie akademiccy i przedstawiciele przemysłu stoczniowego zaprezentowali przyszłe trendy związane z gospodarką morską.
Na podstawie przeprowadzonych wcześniej ankiet, kwestionariuszy i badań przez  partnerów ze Szwecji, Litwy, Niemiec i Polski w poszczególnych regionach,  zdefiniowano najbardziej przeszłościowe branże i zawody gospodarki morskiej. Omówiono aktualności związane z projektem. Podsumowano pierwszy okres raportowania, finanse partnerów, planowano działania i promocje przyszłych przedsięwzięć. Dyskutowano na temat organizacji, strategii i logistyki programowych kursów pilotażowych, które będą się odbywały w odstępach półrocznych w krajach poszczególnych partnerów aż do zakończenia projektu w 2014 roku.