SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI PORTÓW W SPRAWIE OPŁAT LOKALNYCH I UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO – 16.04.2012

W poniedziałek 16 kwietnia, o godzinie 11.00 w Gdyni w siedzibie KIGM przy ul. Armii Krajowej 24 odbędzie się spotkanie przedstawicieli portów w sprawie kwestii regulacji opłat lokalnych i użytkowania wieczystego ponoszonych przez porty. Inicjatorem spotkania jest Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Na spotkaniu reprezentanci wszystkich zainteresowanych portów przestawią swoją opinię w ww. kwestii.
Wypracowanie wspólnego stanowiska przez przedstawicieli zachodniego i wschodniego wybrzeża, ma być podstawą do działań mających na celu wywarcie wpływu na instytucje państwowe odpowiedzialne za wprowadzenie oczekiwanych zmian.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o kontakt z Biurem KIGM.