Europeizacja reprezentacji interesów

KIGM na zaproszenie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu w Mannheim bierze udział w badaniu zatytułowanym „Europeizacja reprezentacji interesów” („Europeization of Interest Intermediation”). Projekt jest powtórzeniem badania prowadzonego wśród stowarzyszeń gospodarczych i dużych przedsiębiorstw w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i na szczeblu UE i ma na celu zbadanie systemów współpracy pomiędzy różnymi grupami interesu a Unią Europejską.