KIGM organizuje wraz z Kredyt Bankiem cykliczne spotkania/seminaria dla członków Izby

Oddział Pomorski KIGM organizuje wraz z Kredyt Bankiem cykliczne spotkania/seminaria dla członków Izby

Poniżej 3 bloki tematyczne które będą prezentowane na seminarium (każdy po 30-40 minut).
– Zarządzanie ryzykiem kursowym, narzędzia pozwalające ograniczać straty związane z wahaniami kursów walutowych
– Ograniczanie ryzyka transakcyjnego w handlu i obrocie zagranicznym
– Możliwości zarządzania należnościami w czasie kryzysu

Pierwsze w tym roku spotkanie ma odbyć się 7 maja o godz. 10tej:
w siedzibie KIGM, przy Armii Krajowej 24 (obok Hotelu Gdynia)
(w przypadku większej ilości uczestników spotkanie odbędzie się w ZMP Gdynia).
serdecznie zapraszamy